PREZENTAREA PROIECTULUI

Prezentul material a fost realizat în perioada ianuarie - noiembrie 2008, în cadrul proiectului

"(RURCED) - Romania - Ukraine Regional Center for Economic Development",

Contract no: RO 2004/016-942.01.01.08, din cadrul Neighbourhood Programme Romania-Ukraine 2004-2006.

Obiectivul general al prezentului proiect l-a constituit intensificarea procesului de dezvoltare economică transfrontalieră România-Ucraina (Maramureş, Satu Mare, Zakarpattya, Ivano-Frankivsk), prin îmbunătăţirea relaţiilor economice dintre cele doua ţări.

Obiectivul specific al prezentului proiect a fost crearea unei platforme pilot de dezvoltare economică RURCED, sub forma unor centre/birouri regionale de dezvoltare economică, în scopul întăririi domeniului operaţional al cooperării transfrontaliere. În acest sens, pentru a atinge obiectivul general mai sus descris, prezentul proiect a urmărit următoarele obiective specifice:

- constituirea unei reţele de 3 centre/birouri pilot RURCED în Baia Mare, Satu Mare şi Uzhgorod;

- definirea unei strategii economice a regiunii transfrontaliere România (Maramureş, Satu Mare) şi Ucraina (Zakarpatska şi Ivano-Frankivsk) şi prin realizarea unui profil economic al regiunii;

- organizarea a 6 misiuni economice şi participarea la 3 târguri-expoziţii;

- iniţierea şi dezvoltarea unor prime instrumente de comunicare în rândul mediului de afaceri din cele două ţări prin: crearea unui instrument de comunicare online, sub forma unei pagini web interactive RURCED; crearea unui Breviar de afaceri Româno-Ucrainean şi a altor materiale de promovare şi constituirea unei reţele de translatori de afaceri, formată din translatori români şi ucraineni, pentru engleza comercială.

 

Grupul ţintă al proiectului a fost constituit din:

- 4 Camere de Comerţ şi Industrie - Camerele de Comerţ şi Industrie Maramureş, Satu Mare (România) şi Transcarpathia, Ivano-Frankivsk (Ucraina);

- 4 Consilii Judeţene/Oblast-uri - Autorităţile Publice Regionale ale judeţelor Maramureş şi Satu Mare (Romania) şi ale oblast-urilor Transcarpathia şi Ivano-Frankivsk (Ucraina);

- 2 Universităţi - Universitatea de Nord Baia Mare şi Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas;

- minim 80 de oameni de afaceri din Maramureş, Satu Mare (România) şi Transcarpathia (Ucraina) participanţi la misiuni economice/târguri, cărora le vor fi stabilite minim 100 de contacte de afaceri în cadrul acestor acţiuni;

- minim 20 de translatori.

 

Beneficiari finali ai proiectului:

- mediul de afaceri regional transfrontalier din Maramureş şi Satu Mare (România) şi Transcarpathia şi Ivano-Frankivsk (Ucraina);

- comunităţile locale din această regiune transfrontalieră şi populatia din această zonă;

- sistemul cameral, autorităţile publice locale/regionale şi mediul academic;

- cele două state, român şi ucrainean.

 

Durata proiectului: 24 luni (01.12.2006 - 30.11.2008).

 

Structura partenerială:

- Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş;

- Parteneri: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Satu Mare, Consiliul Judeţean Maramureş (România), Camera de Comerţ şi Industrie Transcarpathia (Ucraina);

- Asociaţi: Universitatea de Nord Baia Mare (România); Universitatea Naţională Tehnică de Petrol şi Gaze Ivano-Frankivsk (Ucraina).

 

Principalele rezultate ale proiectului:

- o reţea de lucru, formată din C.C.I. Maramureş şi partenerii/asociaţii/participanţii din cadrul acestui proiect;

- un Centru RURCED, cu sediul în Baia Mare, pe lângă C.C.I. Maramures şi două Birouri Pilot RURCED în Satu Mare şi Ujgorod pe lângă Camerele de Comerţ şi Industrie aferente acestor regiuni;

- o strategie de dezvoltare economică a zonei transfrontaliere şi un profil economic al regiunii, elaborate în urma organizării a patru ateliere de lucru;

- trei târguri din România şi Ucraina, la care au participat 17 oameni de afaceri şi şase misiuni economice organizate în România şi Ucraina, la care au participat 79 de oameni de afaceri, cu un număr de 199 de contacte de afaceri stabilite;

- un curs de translatori de engleză de afaceri organizat, la care au participat 20 de persoane, care au constituit o reţea de translatori;

- materiale de promovare: un Breviar de Afaceri Româno-Ucrainean pe suport hârtie şi electronic; un pliant de promovare, o pagină web a proiectului şi articole publicate în periodicele proprii ale Camerelor partenere şi în presa locală din Maramureş şi Satu Mare;

- o conferinţă finală şi un Forum de investiţii organizat şi desfăşurat.

 

Strategia a fost realizată de o echipă formată din consultanţi, experţi şi cadre academice provenind din următoarele organizaţii: Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Satu Mare, Camera de Comerţ şi Industrie Transcarpathia, Consiliul Judeţean Maramureş, Consiliul Judeţean Satu Mare, Administraţia de Stat Zakarpattia, Universitatea de Nord Baia Mare, Universitatea Naţională Tehnică de Petrol şi Gaze Ivano-Frankivsk, Universitatea Naţională Uzhorod.

 

Pentru mai multe informaţii despre acest proiect, vă rugăm să ne contactaţi la: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ, Bd. Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare, Maramureş, România, tel. +40-262-221510, 0362-405303, 0728-233908, Fax +40-262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.


Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

© 2008 - 2009 CCIMM All rights reserved -  web design and programming - Virtual soft outsourcing Romania